Stort intresse för klockor

Det har alltid varit viktigt för oss att hålla reda på tiden. Klockor av alla format och modeller har varit till mycket stor hjälp. Allra populärast är kanske armbandsklockan som det nu i mobilernas tid ännu finns ett stort intresse för. Själv kan du säkert också hitta något intressant.

Att hitta på nya modeller har alltid varit populärt. Tillverkarna har sålt armbandsur med romerska siffror, digitala siffror och till och med klockor utan siffror. Allt för att möta marknadens krav och efterfrågan.

Historia

Du som är intresserad av klockor kan läsa mycket historia. Till exempel var det minst lika viktigt att hålla reda på tiden nu som på 1700-talet. För officerarna i armén var det livsviktigt att veta vid vilken tidpunkt de skulle ge viktiga befallningar. Stora och tunga fickur var de bästa klockorna på den tiden. Idag skulle de nog vara väldigt opraktiska att släpa omkring på.

Vakna i tid

Intresset för klockor ökade när väckarklockan kom. Nu kunde vi inte bara se vilken tid det var utan också passa tiden på morgonen. Det blev en lättnad för framför allt stadsborna som måste stiga upp tidigt. De kunde inte lita på att tuppen skulle få liv i dem.