Frimärkssamlande

Också känd under sitt akademiska namn filateli, som kommer från två grekiska ord: filos (vän) och telos (avgift).

shutterstock_241600432

Frimärkssamlare har funnits lika länge som frimärken själva, vilket betyder att det dök upp under mitten av 1800-talet. I början så samlade filatelister endast på stämplade frimärken och målet var då att försöka samla ihop alla märken som över huvud taget givits ut.

Vem som helst kan nog förstå att detta omöjligt skulle gå i dagsläget, detta var något som folk snabbt började inse som värdet på de allra äldsta frimärkena steg och postverken gav ut nya frimärken med jämna mellanrum.

För att specialisera sig något började samlare försöka få en samling frimärken från endast ett land, något man idag kallar för klassisk filateli eller lands samlande.

Idag är det betydligt vanligare att man begränsar sig till en viss period i ett enda land och försöker få ihop alla förekommande varianter.